visie apotheek panorama houthalenOnze visie

De gezondheid en levenskwaliteit is voor iedereen van groot(s) belang, elke dag opnieuw. De belangrijkste investering die iemand kan doen om zo gezond mogelijk te blijven of te herstellen is zich daarom te omringen met de beste gezondheidszorgen.

 

Een volledige en optimale farmaceutische dienstverlening in deze gezondheidszorg maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid.

 

Omdat elke patiënt uniek is en zijn/haar eigen behoeftes met zich meedraagt, staat bij Apotheek Panorma Houthalen de patiënt centraal. Hiervoor kan zij/hij steeds op de meest actuele en deskundige farmaceutische zorg en dienstverlening rekenen die toegankelijk is voor iedereen.


Wij, apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten van Apotheek Panorama Houthalen, engageren ons om daarom:

  • ons voortdurend bij te scholen, waarbij de huidige aspecten van de uitoefening van het farmaceutisch beroep, de te verwachten ontwikkelingen en technologieën op een gepaste manier aan bod komen in de gevolgde programma’s en geïmplementeerd worden in onze zorg en dienstverlening;
  • steeds op een onafhankelijke, objectieve, volledige en actuele informatie inwinnen over behandelingen, geneesmiddelen, diensten en ondersteuning;
  • voortdurend in contact te blijven, in wederzijds vertrouwen en met respect voor de privacy van de patiënt, met andere gezondheidszorgbeoefenaars, verzekeringsinstellingen, patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen en toeleveranciers;
  • de kwaliteit van onze dienstverlening continue op te volgen en te verbeteren

Missie

Apotheek Panorama Houthalen wil bijdragen aan het behoud en het verbeteren van de levenskwaliteit en gezondheid van elk individu door hen via een persoonlijke aanpak te omringen met een toegewijde en professionele farmaceutische zorg die gefundeerd is op wederzijds respect en vertrouwen.

 

Waarden

  • toegankelijke en deskundige producten en diensten
  • professioneel en betrokken imago
  • respect voor de klant
  • persoonlijke en vertrouwelijke band met de klant

Reservatie- en verkoopvoorwaarden

Verantwoordelijke apotheker: Patrizia Fraccascia

Vergunningsnummer van de apotheek: 72 15 05

BTW-nummer: BE0874 722 145